Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta, kokous 12.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu