Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta, kokous 1.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu