Perusturvalautakunta, kokous 31.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 2 Pöytäkirjan tarkastus

Valmistelija

  • Tomi Koskela, hallintopalveluiden toimistosihteeri, tomi.koskela@kirkkonummi.fi

Perustelut

Tarkastusvuorossa ovat Tuula Sjölund ja Pekka Rantanen, varalla ovat Merja Reijonen ja Marjut Frantsi-Lankia.

Ehdotus

Esittelijä

  • Jaana Koskela, vt. perusturvajohtaja, jaana.koskela@kirkkonummi.fi

Perusturvalautakunta päättää
1 valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan
2 tarkastaa tämän pöytäkirjan sähköisesti seuraavan aikataulun mukaan:
Perjantaina 1.2.2019 lähetetään pöytäkirja sähköpostitse pöytäkirjantarkastajille, jotka ilmoittavat hyväksymisestään viimeistään maanantaina 4.2.2019. Jos hyväksymisviestiä ei tule sihteerille em. ajankohtaan mennessä, pöytäkirja katsotaan hyväksytyksi. Pöytäkirja allekirjoitetaan esimerkiksi seuraavassa kokouksessa.


Pöytäkirja on nähtävänä tiistaina 5.2.2019 kunnan verkkosivulla ja kunnan
kirjaamossa. Yleinen oikaisuvaatimusaika alkaa keskiviikkona 6.2.2019.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tuula Sjölund ja Merja Reijonen. Perusturvalautakunta päätti muilta osin päätösehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

 

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.