Perusturvalautakunta, kokous 31.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 LISÄPYKÄLÄ: Vanhusneuvoston esitys liukuesteiden hankinnasta pikaisesti 70v+ -ikäisille kuntalaisille jaettavaksi (lisäpykälä)

KIRDno-2019-120

Valmistelija

  • Kati Kupiainen, perusturvapalveluiden hallintopäällikkö, kati.kupiainen@kirkkonummi.fi

Perustelut

Vanhusneuvosto päätti kokouksessaan 14.1.2019 esittää perusturvalautakunnalle, että kunta hankkisi pikaisesti 70v+ -ikäisille kuntalaisille jaettavaksi ulkoilukenkien liukuesteitä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Jaana Koskela, vt. perusturvajohtaja, jaana.koskela@kirkkonummi.fi

Perusturvalautakunta merkitsee vanhusneuvoston 14.1.2019 tekemän esityksen tiedoksi ja päättää, että asia valmistellaan seuraavaan perusturvalautakunnan kokoukseen päätettäväksi.

Päätös

Perusturvalautakunta:

Perusturvalautakunta merkitsi vanhusneuvoston 14.1.2019 tekemän esityksen tiedoksi ja päätti, että asia valmistellaan seuraavaan perusturvalautakunnan kokoukseen päätettäväksi.


Muutoksenhaku

 

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.