Perusturvalautakunta, kokous 31.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 LISÄPYKÄLÄ: Päätös kokouskutsussa mainitsemattoman lisälista-asian ottamisesta kokouksessa käsiteltäväksi (lisäpykälä)

KIRDno-2017-733

Valmistelija

  • Tomi Koskela, hallintopalveluiden toimistosihteeri, tomi.koskela@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kunnan hallintosäännön 173 §:n mukaisesti lautakunta voi esittelijän ehdotuksesta tai jäsenen ehdotuksesta, jota on kannatettu, ottaa enemmistöpäätöksellä käsiteltäväksi asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Jaana Koskela, vt. perusturvajohtaja, jaana.koskela@kirkkonummi.fi

Perusturvalautakunta:

Perusturvalautakunta päättää ottaa kokouskutsussa mainitsemattoman lisälista-asian käsittelyyn.

Päätös

Perusturvalautakunta:

Perusturvalautakunta päätti ottaa kokouskutsussa mainitsemattoman lisälista-asian käsittelyyn.


Muutoksenhaku

 

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.