Perusturvalautakunta, kokous 31.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Kouluterveyskysely 2019

KIRDno-2018-1696

Valmistelija

  • Arja Liinavuori, terveyspalveluiden tulosalueen vastuuhenkilö, arja.liinavuori@kirkkonummi.fi

Perustelut

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) toteuttaa nuorten elinoloja, kouluoloja, terveyttä, terveystottumuksia sekä oppilas- ja opiskelijahuoltoa koskevan kyselyn keväällä 2019.  Kysely tehdään joka toinen vuosi. Sen tuloksia voidaan hyödyntää kunnissa ja oppilaitoksissa nuorten hyvinvoinnin, terveyden ja palvelujen seurannassa sekä toiminnan kehittämisessä. Kirkkonummi on osallistunut kyselyyn edellisen kerran vuonna 2017.

 

Kouluterveyskysely on sähköinen ja se toteutetaan koulupäivän aikana. Osallistuminen kyselyyn vapaaehtoista ja siihen vastataan nimettömästi. Kyselyyn osallistuvat

  • perusopetuksen 4. ja 5. vuosiluokan oppilaat 1.3.–29.3.2019
  • perusopetuksen 4. ja 5. vuosiluokan oppilaiden huoltajat 1.3.–30.4.2019
  • perusopetuksen 8. ja 9. vuosiluokan oppilaat 1.4.–30.4.2019
  • lukiokoulutuksen 1. ja 2. vuoden opiskelijat 1.4.–30.4.2019
  • ammatillisten oppilaitosten* 1. ja 2. vuoden opiskelijat 1.3.–30.4.2019

*Ammatillisista oppilaitoksista kyselyyn osallistuvat nuorten opetussuunnitelmaperusteiseen ammatilliseen perustutkintoon johtavassa koulutuksessa opiskelevat alle 21-vuotiaat. 

Kysely on maksuton. Kustannuksia aiheutuu ainoastaan kyselyn koordinoimiseen ja toteuttamiseen käytetystä työajasta.
 

Perustulokset ovat käytettävissä syksyllä 2019 maksutta osoitteessa www.thl.fi/kouluterveyskysely/tulokset . Oppilaitoskohtaiset tulokset toimitetaan loppuvuodesta 2019.

 

Oheismateriaali:

  • Lähete kouluterveyskyselyn 2019 toteuttaminen
  • Kouluterveyskyselyn toteuttaminen 2019 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
  • Liite THL:n Kouluterveyskyselystä – tietoa päätöksentekoon

Ehdotus

Esittelijä

  • Jaana Koskela, vt. perusturvajohtaja, jaana.koskela@kirkkonummi.fi

Perusturvajohtaja:

Perusturvalautakunta päättää merkitä kouluterveyskyselyn tiedoksi.

Päätös

Perusturvalautakunta:

Perusturvalautakunta päätti merkitä kouluterveyskyselyn tiedoksi.

Tiedoksi

Kunnanhallitukselle (jatkokäsittelyä varten)

Muutoksenhaku

 

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.