Perusturvalautakunta, kokous 25.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 39 Sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalveluiden toimintaohjeet 2019

KIRDno-2017-1157

Valmistelija

  • Tuula Malmi-Suominen, sosiaalipalvelupäällikkö, tuula.malmi-suominen@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kirkkonummen kunnan perusturvalautakunta on päättänyt 31.5.2018 § 342 sitoutua Länsi-Uudenmaan kuntien kanssa toteutettavaan yhteishankintaan koskien vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolain mukaisten matkojen järjestämistä.

 

Kilpailutus toteutetaan yhteistyössä Länsi-Uudenmaan kuntien tai kuntayhtymien eli Espoon, Lohjan, Kirkkonummen, perusturvakuntayhtymä Karviaisen, Raaseporin, Kauniaisen, Hangon, Siuntion ja Inkoon kanssa. Kilpailutuksen tuloksena on yhteinen palvelumalli, jossa Espoo järjestää palvelut ja jokainen kunta vastaa omasta osastaan kuljetuskustannuksia. Ennen palvelun käyttöönottoa päivitetään vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetusten toimintaohjeet.

 

Hankinnan toteuttamista on valmisteltu tätä varten perustetussa ohjausryhmässä, jossa on osallistujakuntakohtainen edustus. Asian valmistelussa on kuultu vanhus- /vammaisneuvostoja, projektin kehittäjäasiakkaita sekä kuljetusten parissa toimivaa osallistujakuntien henkilöstöä. 

 

Kirkkonummen kunnan edustajina ohjausryhmässä ovat controller Ari Hasu ja vs. sosiaalipalvelupäällikkö Tuula Malmi-Suominen. Toimintaohjeiden päivittämiseen ovat osallistuneet vanhuspalveluiden koordinaattori Sari Suurjoki ja vammaispalvelun johtava sosiaalityöntekijä Jenny Rusk.

        

Kirkkonummen vammaisneuvosto on käsitellyt vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalveluiden toimintaohjeen luonnosta kokouksessaan 26.2.2019. Vanhusneuvosto on käsitellyt asiaa kokouksissaan 19.11.2018, 25.2.2019, 1.4.2019 ja tulevat käsittelemään asiaa eläkeläisjärjestöjen ja vanhusneuvoston yhteisessä tapaamisessa 15.4.2019. Lisäksi vammaisneuvoston ja vanhusneuvoston puheenjohtajat ovat osallistuneet vanhusneuvoston tapaamisiin, jossa asiaa on käsitelty.

 

Kilpailutuksen ja siihen liittyvän valmistelutyön tilanteesta perusturvalautakuntaan tulevat kertomaan Espoon projektiryhmän edustaja Marion Ticklen.

 

Toimintaohjeet tulevat perusturvalautakunnan päätettäväksi 23.5.2019 kokoukseen.

 

Oheismateriaali

Sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain mukaiset toimintaohjeet 2019 (luonnokset).

Kirkkonummen vanhus- ja vammaisneuvosto ovat antaneet lausunnon liittyen valmisteilla oleviin sosiaalihuoltolain– ja vammaispalvelulain mukaisiin kuljetuspalveluiden toimintaohjeisiin.

Ehdotus

Esittelijä

  • Jaana Koskela, vt. perusturvajohtaja, jaana.koskela@kirkkonummi.fi

Perusturvajohtaja:

Perusturvalautakunta päättää

1. merkitä tilannekatsauksen tiedoksi.

2. merkitä tiedoksi liitteenä olevan Kannanoton Länsi-Uudenmaan kuljetuspalveluiden valmisteluun.

Päätös

Perusturvalautakunta päätti

1. merkitä tilannekatsauksen tiedoksi.

2. merkitä tiedoksi liitteenä olevan Kannanoton Länsi-Uudenmaan kuljetuspalveluiden valmisteluun.

 

Marion Ticklen poistui tämän kokousasian käsittelyn aikana klo 18.14. Pia Sandström-Hentilä saapui kokoukseen tämän kokousasian käsittelyn aikana klo 18.15.


Muutoksenhaku

 

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.