Perusturvalautakunta, kokous 25.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 38 Pöytäkirjan tarkastus

Valmistelija

  • Tomi Koskela, hallintopalveluiden toimistosihteeri, tomi.koskela@kirkkonummi.fi

Perustelut

Tarkastusvuorossa ovat Pekka Rantanen ja Veikko Vanhamäki, varalla ovat Eja Björkqvist ja Tuula Sjölund.

Ehdotus

Esittelijä

  • Jaana Koskela, vt. perusturvajohtaja, jaana.koskela@kirkkonummi.fi

Perusturvalautakunta päättää
1 valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan
2 tarkastaa tämän pöytäkirjan sähköisesti seuraavan aikataulun mukaan:
Perjantaina 25.4.2019 lähetetään pöytäkirja sähköpostitse pöytäkirjantarkastajille, jotka ilmoittavat hyväksymisestään viimeistään maanantaina 28.4.2019. Jos hyväksymisviestiä ei tule sihteerille em. ajankohtaan mennessä, pöytäkirja katsotaan hyväksytyksi. Pöytäkirja allekirjoitetaan esimerkiksi seuraavassa kokouksessa.


Pöytäkirja on nähtävänä tiistaina 29.4.2019 kunnan verkkosivulla ja kunnan
kirjaamossa. Yleinen oikaisuvaatimusaika alkaa keskiviikkona 30.4.2019.

Päätös

Perusturvalautakunta:

Perusturvalautakunta valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Tuula Sjölundin ja Marjut Frantsi-Lankian.


Muutoksenhaku

 

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.