Perusturvalautakunta, kokous 25.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 44 Perusturvapalvelujen talousarvion toteutuminen 3/2019

KIRDno-2019-45

Valmistelija

  • Esa Lindell, Controller, esa.lindell@kirkkonummi.fi

Perustelut

Oheisena on talousraportoinnista otettu tulosalueittainen toteumaraportti, josta näkyy toteumaprosentin lisäksi muutos edelliseen vuoteen.

 

Kokouksessa annetaan arvio tämän vuoden määrärahojen riittävyydestä.

 

 

Liite: Toteumaraportti 3/2019

Ehdotus

Esittelijä

  • Jaana Koskela, vt. perusturvajohtaja, jaana.koskela@kirkkonummi.fi

Perusturvalautakunta:

Perusturvalautakunta merkitsee toteumaraportin 3/2019 tiedokseen.

Päätös

Perusturvalautakunta merkitsi toteumaraportin 3/2019 tiedokseen.


Muutoksenhaku

 

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.