Perusturvalautakunta, kokous 25.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 49 Muut asiat

Valmistelija

  • Tomi Koskela, hallintopalveluiden toimistosihteeri, tomi.koskela@kirkkonummi.fi

Päätös

Kokousjärjestelmä vaihtuu toukokuussa 2019 CaseM:sta Luotsiin. Puheenjohtaja muistutti, että perusturvalautakunnan jäsenten ja varajäsenten on tärkeää osallistua luottamushenkilöille järjestettäviin Luotsi-koulutuksiin.


Muutoksenhaku

 

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.