Perusturvalautakunta, kokous 25.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 43 Kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon 2018 nettotoimintamenojen vertailu

KIRDno-2018-672

Valmistelija

  • Tapio Salmela, Suunnittelija, tapio.salmela@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kirkkonummen kunta osallistuu vuosittain Kuntaliiton toteuttamaan 52 suurimman kunnan, Kainuun maa­kunnan ja Etelä-Savon, Keski-Pohjanmaan sekä Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyskuntayhtymän sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusvertailuun. Vertailusta tuotetaan yhteenveto tammi-huhtikuun, tammi-elokuun ja tammi-joulukuun toteumatiedoista.

Vuoden 2018 sosiaali- ja terveydenhuollon toteumatietojen vertailussa Kirkkonummen sijoitus on vertailun 6. edullisin. Vuonna 2017 Kirkkonummen sijoitus oli vertailun 7. edullisin. Kirkkonummella kasvuprosentti edellisen vuoden tilanteeseen on 4,5 %, kun kaikkien vertailuun osallistuneiden organisaatioiden kasvuprosentti on 3,3 %.

Perusterveydenhuollon osalta Kirkkonummen sijoitus on vuoden 2018 osalta 8. edullisin, kun vuonna 2017 sijoitus oli vielä 10. Kirkkonummella kasvuprosentti edellisen vuoden tilanteeseen on 1,6 %, kun kaikkien vertailuun osallistuneiden organisaatioiden kasvuprosentti on 1,9 %.

Erikoissairaanhoidossa Kirkkonummi on vertailun 2. edullisin, kun vuonna 2017 sijoitus oli 4. Kirkkonummen kasvuprosentti edellisen vuoden tilanteeseen nähden on ollut -0,3 %, kun kaikkien vertailuun osallistuneiden organisaatioiden kasvuprosentti on ollut 3,7 %.

Sosiaalitoimen osalta Kirkkonummi on vertailun 16. edullisin, kun vuonna 2017 Kirkkonummi oli vertailun 13. edullisin. Kirkkonummen kasvuprosentti edelliseen vuoteen nähden on 10,1 %, kun kaikkien vertailuun osallistuneiden organisaatioiden keskimääräinen kasvuprosentti on 3,2 %.

Kuntaliiton vertailussa toteutetaan myös ns. tarvevakiointi, joka perustuu kunnittaisiin tarvekertoimiin. Tarvekertoimella pyritään ottamaan huomioon väestön ikä, sukupuoli sekä palvelujen tarve eri kuntien alueilla ja tehdä luvuista vertailukelpoisempia. Tarvevakioinnin myötä Kirkkonummen sijoitus kaikkien 56 organisaation sosiaali- ja terveydenhuollon yhteenlaskettujen kustannusten vertailussa on 28. edullisin. Vuonna 2017 Kirkkonummen sijoitus oli 31.

Ehdotus

Esittelijä

  • Jaana Koskela, vt. perusturvajohtaja, jaana.koskela@kirkkonummi.fi

Perusturvajohtaja:

Perusturvalautakunta päättää merkitä kuntavertailun tiedoksi.

Päätös

Käsittely: Keskustelujen kuluessa perusturvalautakunnan jäsen Marjut Frantsi-Lankia ehdotti, että lautakunta ehdottaa, että toimialaan liittyvät asiantuntija-asiat (kuten talouden tasapainottaminen) käsiteltäisiin aina lautakunnissa ennen kunnanhallituksen käsittelyä. Perusturvalautakunnan jäsen Merja Reijonen kannatti Frantsi-Lankian ehdotusta. Perusturvalautakunta hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen Frantsi-Lankian ehdottamalla lisäyksellä. 

 

Päätös: Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti merkitä kuntavertailun tiedoksi täydennettynä seuraavalla ehdotuksella: Lautakunta ehdottaa, että toimialaan liittyvät asiantuntija-asiat (kuten talouden tasapainottaminen) käsiteltäisiin aina lautakunnissa ennen kunnanhallituksen käsittelyä.

 

 


Muutoksenhaku

 

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.