Perusturvalautakunta, kokous 22.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 96 Pöytäkirjan tarkastus

Valmistelija

  • Tomi Koskela, hallintopalveluiden toimistosihteeri, tomi.koskela@kirkkonummi.fi

Perustelut

Tarkastusvuorossa ovat Pekka Rantanen ja Merja Reijonen, varalla ovat Veikko Vanhamäki ja Fredrik Pelin.

Ehdotus

Esittelijä

  • Jaana Koskela, vt. perusturvajohtaja, jaana.koskela@kirkkonummi.fi

Perusturvalautakunta päättää
1 valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan
2 tarkastaa tämän pöytäkirjan sähköisesti seuraavan aikataulun mukaan:
Perjantaina 23.11.2018 lähetetään pöytäkirja sähköpostitse pöytäkirjantarkastajille, jotka ilmoittavat hyväksymisestään viimeistään maanantaina 26.11.2018. Jos hyväksymisviestiä ei tule sihteerille em. ajankohtaan mennessä, pöytäkirja katsotaan hyväksytyksi. Pöytäkirja allekirjoitetaan esimerkiksi seuraavassa kokouksessa.


Pöytäkirja on nähtävänä tiistaina 27.11.2018 kunnan verkkosivulla. Yleinen oikaisuvaatimusaika alkaa keskiviikkona 28.11.2018.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin päätösehdotuksen mukaisesti Pekka Rantanen ja Merja Reijonen sekä varalle Veikko Vanhamäki ja Fredrik Pelin.


Muutoksenhaku

 

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.