Perusturvalautakunta, kokous 22.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 102 Muut asiat

Perustelut

Vt. perusturvajohtaja tiedotti perusturvalautakunnalle Kirkkonummen kunnan vuoden 2019 talousarvion valmistelutilanteesta ja viikon 46 viikonloppuna käytyjen kunnan talousarvioneuvotteluiden tuloksesta.

 

Perusturvalautakunnan varapuheenjohtaja Riikka Purra poistui kokouksesta tämän kokousasian käsittelyn aikana klo 19.53.


Muutoksenhaku

 

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.