Perusturvalautakunta, kokous 22.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 97 Maahanmuuttajatyön esittely

KIRDno-2018-1509

Valmistelija

  • Sirkku Pekkarinen-Keto, sosiaalipalveluiden tulosalueen vastuuhenkilö, sirkku.pekkarinen-keto@kirkkonummi.fi

Perustelut

Yhteinen kuntamme -hankkeen Kirkkonummen hankekoordinaattori Kaisu Lempinen kertoo ajankohtaisesta maahanmuuttajatyön tilanteesta kunnassa. Hän esittelee myös Yhteinen kuntamme -hankkeen kehittämistyötä. Hankekoordinaattori Kaisu Lempinen saapuu perusturvalautakunnan kokoukseen tämän kokousasian käsittelyn ajaksi.

 

Valmistelija: Yhteinen kuntamme -hankkeen hankekoordinaattori Kaisu Lempinen

Ehdotus

Esittelijä

  • Jaana Koskela, vt. perusturvajohtaja, jaana.koskela@kirkkonummi.fi

Vt. perusturvajohtaja:

Perusturvalautakunta päättää merkitä maahanmuuttajatyön esittelyn tiedoksi.

Päätös

Perusturvalautakunta päätti merkitä maahanmuuttajatyön esittelyn tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.