Perusturvalautakunta, kokous 22.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 98 Kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon 2018 tammi-elokuun nettotoimintamenojen vertailu

KIRDno-2018-672

Valmistelija

  • Tapio Salmela, Suunnittelija, tapio.salmela@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kirkkonummen kunta osallistuu vuosittain Kuntaliiton toteuttamaan 52 suurimman kunnan, Kainuun maa­kunnan ja Etelä-Savon, Keski-Pohjanmaan sekä Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyskuntayhtymän sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusvertailuun. Vertailusta tuotetaan yhteenveto tammi-huhtikuun, tammi-elokuun ja tammi-joulukuun toteumatiedoista.

Tammi-elokuun 2018 sosiaali- ja terveydenhuollon toteumatietojen vertailussa Kirkkonummen sijoitus on vertailun 9. edullisin. Vuonna 2017 Kirkkonummen sijoitus oli vertailun 7. edullisin. Kirkkonummella kasvuprosentti edellisen vuoden tilanteeseen on 5,3 %, kun kaikkien vertailuun osallistuneiden organisaatioiden kasvuprosentti on 2,8 %.

Perusterveydenhuollon osalta Kirkkonummen sijoitus on tammi-elokuun 2018 osalta 6. edullisin, kun vuonna 2017 sijoitus oli vielä 10. Kirkkonummella kasvuprosentti edellisen vuoden tilanteeseen on 2,6 %, kun kaikkien vertailuun osallistuneiden organisaatioiden kasvuprosentti on 1,7 %. Tästä huolimatta Kirkkonummen sijoitus muihin organisaatioihin verrattuna on parantunut edelliseen vuoteen nähden.

Erikoissairaanhoidossa Kirkkonummi on vertailun 3. edullisin, kun vuonna 2017 sijoitus oli 4. Kirkkonummen kasvuprosentti edellisen vuoden tilanteeseen nähden on ollut 0,7 %, kun kaikkien vertailuun osallistuneiden organisaatioiden kasvuprosentti on ollut 3,3 %.

Sosiaalitoimen osalta Kirkkonummen sijoitus on pysynyt lähellä viime vuoden tasoa. Tammi-elokuun 2018 osalta Kirkkonummi on vertailun 15. edullisin, kun vuonna 2017 Kirkkonummi oli vertailun 13. edullisin. Kirkkonummen kasvuprosentti edelliseen vuoteen nähden on 10,7 %, kun kaikkien vertailuun osallistuneiden organisaatioiden keskimääräinen kasvuprosentti on 3,0 %.

Kuntaliiton vertailussa toteutetaan myös ns. tarvevakiointi, joka perustuu kunnittaisiin tarvekertoimiin. Tarvekertoimella pyritään ottamaan huomioon väestön ikä, sukupuoli sekä palvelujen tarve eri kuntien alueilla ja tehdä luvuista vertailukelpoisempia. Tarvevakioinnin myötä Kirkkonummen sijoitus kaikkien 56 organisaation sosiaali- ja terveydenhuollon yhteenlaskettujen kustannusten vertailussa on 37. edullisin. Vuonna 2017 Kirkkonummen sijoitus oli 31.

Oheismateriaalista "Kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon 2018 tammi-elokuun nettotoimintamenojen vertailu" löytyvät tarkemmat vertailutiedot.

Ehdotus

Esittelijä

  • Jaana Koskela, vt. perusturvajohtaja, jaana.koskela@kirkkonummi.fi

Perusturvajohtaja:

Perusturvalautakunta päättää merkitä kuntavertailun tiedoksi.

Päätös

Perusturvalautakunta päätti merkitä kuntavertailun tiedoksi.

 

Hankekoordinaattori Kaisu Lempinen poistui perusturvalautakunnan kokouksesta tämän kokousasian käsittelyn alkaessa klo 18.12. Terveyspalveluiden tulosalueen vastuuhenkilö Arja Liinavuori poistui klo 18.15. Sosiaalipalveluiden tulosalueen vastuuhenkilö Sirkku Pekkarinen-Keto poistui kokouksesta tämän kokousasian käsittelyn jälkeen n. klo 18.35.


Muutoksenhaku

 

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.