Perusturvalautakunta, kokous 22.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 99 Kirkkonummen Kotikuntoutusmalli

KIRDno-2018-1171

Valmistelija

  • Tiina Paalanen, tiina.paalanen@kirkkonummi.fi
  • Gun-Lis Wollsten, ikäihmisten hyvinvointipalveluiden tulosalueen vastuuhenkilö, gun-lis.wollsten@kirkkonummi.fi
  • Katja Kuula, katja.kuula@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kotikuntoutus on monialaista, ikääntyneen kotona tapahtuvaa kuntoutusta. Siinä yhteistyötä kuntoutujan kanssa tekevät fysioterapeutti ja hoitoalan ammattilainen. Monialaisen kotikuntoutuksen tavoitteena on ikääntyneen toimintakyvyn vahvistaminen ja ylläpitäminen siten, että ikääntyneen palvelutarve vähenisi ja hän voisi asua kotona niin pitkään kuin mahdollista.

Kotikuntoutusta toteutetaan jo useassa Suomen kunnassa ja kaupungissa.​ Kotikuntoutuksen tarjoaminen on perusteltua, kun kuntoutuja tarvitsee apua liikkumisen, kodin arkiaskareista selviytymisen tai esimerkiksi päivittäisten toimien harjoitteluun. Kotikuntoutus on perusteltua myös siinä tapauksessa, kun arvion mukaan asiakkaan palveluntarve tulee kasvamaan lähitulevaisuudessa. Kaikilla käynneillä pyritään tiiviiseen yhteistyöhön omaisten ja läheisten kanssa.

Kotikuntoutuksessa harjoitellaan arkisia asioita. Tavoitteena voi olla esimerkiksi

  • ​omatoiminen siirtyminen pyörätuolista vuoteeseen
  • pyörätuolilla liikkujasta kuntoutuminen rollaattorin käyttäjäksi
  • itsenäinen ulkoilu
  • postilaatikolta postin haku
  • itsenäinen peseytyminen/pukeutuminen
  • tai porraskävelyn mahdollistuminen 

 

Kirkkonummen kotikuntoutusmallissa on hyödynnetty jo voimassa olevia malleja esimerkiksi EKSOTEn ja Ruotsin Borås -mallia. Lisäksi kotikuntoutusmallin kehittämisessä Kirkkonummen kotikuntoutustiimi on tehnyt yhteistyötä GeroMetron kanssa, teemana kotona tapahtuva kuntoutus.

Ehdotus

Esittelijä

  • Jaana Koskela, vt. perusturvajohtaja, jaana.koskela@kirkkonummi.fi

Perusturvajohtaja:

Perusturvalautakunta merkitsee Kirkkonummen kotikuntoutusmallin tiedoksi.

Päätös

Perusturvalautakunta merkitsi Kirkkonummen kotikuntoutusmallin tiedoksi.

 

Kirkkonummen kunnan vastaava fysioterapeutti Katja Kuula ja kotihoidon osastonhoitaja Tiina Paalanen olivat kokouksessa läsnä tämän kokousasian käsittelyn ajan esittelemässä asiaa. He saapuivat kokoukseen klo 18.36 ja Katja Kuula poistui klo 19.17. Toimintakyvyn tukipalveluiden tulosalueen vastuuhenkilö Tuula Malmi-Suominen poistui klo 19.16. Tiina Paalanen oli kokouksessa paikalla vielä tätä kokousasiaa seuraavan kokousasian käsittelyn ajan.

Tiedoksi

Asian valmistelijat

Muutoksenhaku

 

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.