Perusturvalautakunta, kokous 21.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 73 Tiedoksiannot perusturvalautakunnalle

Perustelut

Valvira:

Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta
Ilmoitus 6.11.2017 Dnro V/74984/2017
Hakija/palvelujen tuottaja YesTerveys Oy, Hämeenkyläntie 51 b 1, 02660 Espoo

Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta
Päätös 10.11.2017 Dnro V/76856/2017
Hakija/palvelujen tuottaja FinnHEMS Oy, Lentäjäntie 3, 01530 Vantaa

Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikkojen nimenmuutokset
Päätös 23.11.2017 Dnro V/75767/2017
Hakija/palvelujen tuottaja Terveyden Tuottajat Oy, PL 750, 00181 Helsinki

Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta
Päätös 9.11.2017 Dnro ESAVI/9801/04.02.01/2017
Hakija/palvelujen tuottaja Kaarna terveyspalvelut Oy, Ruiskukankuja 3 B, 01300 Vantaa

Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta
Päätös 9.11.2017 Dnro ESAVI/9801/04.02.01/2017
Hakija/palvelujen tuottaja Kaarna terveyspalvelut Oy, Ruiskukankuja 3 B, 01300 Vantaa

Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen lopettaminen
Päätös 9.11.2017 Dnro ESAVI/9801/04.02.01/2017
Hakija/palvelujen tuottaja Stoppi Finalnd Oy, Kutomotie 4, 00380 Helsinki

 

Aluehallintovirasto:

Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta
Päätös 21.11.2017 ESAVI/7082/04.02.01/2017
Hakija/palvelujen tuottaja BITEFIT OY Lentäjäntie 3, 01530 Vantaa

Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta
Päätös 10.11.2017 Dnro V/76856/2017
Hakija/palvelujen tuottaja FinnHEMS Oy, Lentäjäntie 3, 01530 Vantaa

Ilmoituksenvaraisten yksityisten sosiaalipalvelujen rekisteröinti
Päätös 1.11.2017 ESAVI/9244/04.01.01/2017
Hakija/palvelujen tuottaja Kotisairaanhoito Elsa Oy, Stenstradintie 20 B, 02420 Jorvas


Muutoksenhaku

 

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.