Perusturvalautakunta, kokous 21.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 70 Perheneuvolan tilanteen esittely

KIRDno-2017-1591

Perustelut

Jaana Koskela esittelee perheneuvolan tilannetta kokouksessa.

Ehdotus

Perusturvalautakunta päättää merkitä asian tiedoksi.

Päätös

Perusturvalautakunta päätti merkitä asian tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.