Palvelutuotannon jaosto, kokous 5.6.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 47 Toimitilan vuokraaminen väistötilaksi, Asematie 3

KIRDno-2018-878

Valmistelija

  • Ansa Virtanen, rakennus- ja asuntoasiantuntija, ansa.virtanen@kirkkonummi.fi

Perustelut

Palvelutuotannon jaosto on 3.5.2018 § 38 päättänyt Kirkkoharjun koulun siirtokelpoisen koulun hankinnasta. Kirkkoharjun koululle pyydettiin tarjous 240 oppilaan siirtokelpoisesta koulurakennuksesta sekä kahden samanlaisen rakennuksen optiot. Toimittajaksi valittiin Parmaco Oy:n ehdolla, että hankinta ei ole kuntaa sitova ennen kuin päätös on lainvoimainen ja kunnanvaltuusto on hyväksynyt hankinnasta aiheutuvat vuokrakustannukset. Sopimus voidaan allekirjoittaa kunnanvaltuuston päätöksen jälkeen. Kunnanvaltuusto päätti hyväksyä vuokrakustannukset 28.5.2018. Palvelutuotannon jaosto päättää Kirkkoharjun kahden optiorakennuksen käytöstä erikseen.

Kuntatekniikan toimiala esittää vuokrattavaksi väistötilaa sisäilmaongelmista kärsivälle Kirkkoharjun koulukeskukselle.

Vuokrattavaksi tilaksi koulun käyttöön ehdotetaan Oy Sirius Capital Partners Ab:ltä yhteensä 749 m2 osoitteesta Asematie 3:sta toistaiseksi voimassa olevalla sopimuksella siten, että ensimmäinen irtisanomispäivä on 31.8.2020 ja jatkuen sen jälkeen kolmen kuukauden irtisanomisajalla. Vuokra on n. 20 €/m2 eli n. 15.000 €/kk (alv 0%).
Tilaan tulee hakea käyttötarkoituksen muutos. Muutostyökustannukset tulevat olemaan noin 70 000 euroa, koska WC-tiloja on lisättävä määräysten mukaisesti. Muuten tila on hyväkuntoinen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Anna-Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Palvelutuotannon jaosto päättää
  
1
vuokrata Oy Sirius Capital Partners Ab:ltä 749m2 tilat osoitteesta Asematie 3 hintaan 15.000 €/kk (alv 0%).

2
valtuuttaa toimialajohtajan allekirjoittamaan vuokrasopimuksen

3
että ko. tilasta peritään sivistystoimelta sisäinen omakustannushintainen vuokra

4
tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa

Päätös

Palvelutuotannon jaosto päätti keskustelun jälkeen päätösehdotuksen mukaisesti.

_____

Todettiin, että toimitilapäällikkö Jarno Köykkä poistui tämän kokousasian käsittelyn jälkeen klo 19.30.

Tiedoksi

tilahallinto, sivistystoimi