Palvelutuotannon jaosto, kokous 5.6.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 48 Palvelutuotannon jaoston kokoukset syksyllä 2018 sekä niihin liittyvät määräykset

KIRDno-2017-322

Valmistelija

  • Kia Forsell, hallintosihteeri, kia.forsell@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kunnan hallintosäännön 18 luvun pykälissä 158 - 184 säädetään kokousmenettelystä. Hallintosäännön 162 §:n mukaan kunnan toimielimen kokoukset pidetään toimielimen päättämänä aikana ja päättämässä paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä.

Hallintosäännön 167 §:n mukaan toimielimen jäsenen, joka on estynyt saapumasta kokoukseen on kutsuttava varajäsen sijaansa. Poikkeustapauksessa puheenjohtaja, esittelijä tai sihteeri voi toimittaa kutsun varajäsenelle.

Hallintosäännön 168 §:n mukaan kunnan eri toimielinten kokouksissa on jäsenten ja esittelijän lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus kunnanhallituksen puheenjohtajalla tai varapuheenjohtajalla, kunnanvaltuuston puheenjohtajalla tai varapuheenjohtajalla, kunnanjohtajalla sekä toimialallaan toimialajohtajalla. Muiden henkilöiden läsnäolosta ja puheoikeudesta päättää asianomainen toimielin.

Hallintosäännön 23 §:n mukaan asian ottamisesta lautakunnan käsiteltäväksi päättää lautakunta, sen puheenjohtaja tai esittelijä. Lautakunnan jaoston on ilmoitettava lautakunnalle tekemistään ottokelpoisista päätöksistä lukuun ottamatta hallintosäännön 30 ja 40 §:ssä mainittuja asioita tai sellaisia asioita tai asiaryhmiä, joista lautakunta on ilmoittanut, ettei se käytä otto-oikeuttaan.

Ehdotus

Esittelijä

  • Anna-Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Palvelutuotannon jaosto päättää, että:

1.
jaosto kokoontuu loppuvuonna 2018 klo 17.00 seuraavasti:

14.8 (tiistai)
11.9 (tiistai)
3.10 (keskiviikko)
31.10 (keskiviikko)
28.11 (keskiviikko)

Ylimääräisistä kokouksista päätetään erikseen. Kokouspaikka on pääsääntöisesti kuntatekniikan toimiston kokoushuone Kielo.

2.
kokouskutsu ja linkki sähköisen kokoukseen sekä esityslistaan lähetetään sähköisesti jäsenille kirkkonummi.fi-osoitteeseen vähintään 5 päivää ennen kokousta.

3.
jaoston pöytäkirjat tarkastaa sähköisesti kaksi jaoston valitsemaa pöytäkirjantarkastajaa kokousta seuraavana tiistaina. Jos tiistai ei ole työpäivä, pöytäkirja tarkistetaan seuraavana työpäivänä.

4.
että jaoston pöytäkirja julkaistaan kunnan verkkosivuilla tarkistuspäivää seuraavana työpäivänä.

5.
viranhaltijoista ovat kokouksissa läsnä kuntatekniikan toimialajohtaja esittelijänä, hallintosihteeri tai toimialajohtajan määräämä muu henkilö pöytäkirjanpitäjänä sekä toimialajohtajan määräämät muut viranhaltijat asiantuntijoina.  Esittelijän ollessa estynyt tai esteellinen, hänen sijaisenaan toimii kuntatekniikan toimialajohtajan sijainen.

6.
jaoston esityslistat liitteineen julkaistaan kunnan internetsivuilla.

7.
jaoston pöytäkirjat julkaistaan kunnan internetsivuilla ennakkotietona mahdollisimman pian kokouksen jälkeen.

8.
em. menettelyjä noudatetaan toistaiseksi.

Lisäksi palvelutuotannon jaosto merkitsee tiedokseen, että kuntatekniikan lautakunnan alaisten viranhaltijoiden viranhaltijapäätökset julkaistaan kunnan internetsivuilla. Päätökset viedään kuntatekniikan lautakunnalle valvottavaksi päätöspäivän jälkeisessä kokouksessa.

Käsittely:

Esittelijän muutettu pohjaehdotus:

Palvelutuotannon jaosto päättää, että:

1.
jaosto kokoontuu loppuvuonna 2018 klo 17.00 seuraavasti:

15.8 (keskiviikko)
13.9 (torstai)

3.10 (keskiviikko)
31.10 (keskiviikko)
28.11 (keskiviikko)

Ylimääräisistä kokouksista päätetään erikseen. Kokouspaikka on pääsääntöisesti kuntatekniikan toimiston kokoushuone Kielo.

2.
kokouskutsu ja linkki sähköisen kokoukseen sekä esityslistaan lähetetään sähköisesti jäsenille kirkkonummi.fi-osoitteeseen vähintään 5 päivää ennen kokousta.

3.
jaoston pöytäkirjat tarkastaa sähköisesti kaksi jaoston valitsemaa pöytäkirjantarkastajaa kokousta seuraavana tiistaina. Jos tiistai ei ole työpäivä, pöytäkirja tarkistetaan seuraavana työpäivänä.

4.
että jaoston pöytäkirja julkaistaan kunnan verkkosivuilla tarkistuspäivää seuraavana työpäivänä.

5.
viranhaltijoista ovat kokouksissa läsnä kuntatekniikan toimialajohtaja esittelijänä, hallintosihteeri tai toimialajohtajan määräämä muu henkilö pöytäkirjanpitäjänä sekä toimialajohtajan määräämät muut viranhaltijat asiantuntijoina.  Esittelijän ollessa estynyt tai esteellinen, hänen sijaisenaan toimii kuntatekniikan toimialajohtajan sijainen.

6.
jaoston esityslistat liitteineen julkaistaan kunnan internetsivuilla.

7.
jaoston pöytäkirjat julkaistaan kunnan internetsivuilla ennakkotietona mahdollisimman pian kokouksen jälkeen.

8.
em. menettelyjä noudatetaan toistaiseksi.

Lisäksi palvelutuotannon jaosto merkitsee tiedokseen, että kuntatekniikan lautakunnan alaisten viranhaltijoiden viranhaltijapäätökset julkaistaan kunnan internetsivuilla. Päätökset viedään kuntatekniikan lautakunnalle valvottavaksi päätöspäivän jälkeisessä kokouksessa.

 

Päätös

Palvelutuotannon jaosto päätti muutetun päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

kielenkääntäjät ja valmistelijat