Palvelutuotannon jaosto, kokous 5.6.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 45 Kunnanhallituksen selvityspyyntö palvelutuotannon jaostolle vuosikorjausohjelmasta

KIRDno-2017-1008

Valmistelija

  • Teuvo Martikainen, ylläpitopäällikkö, teuvo.martikainen@kirkkonummi.fi
  • Jarno Köykkä, toimitilapäällikkö, jarno.koykka@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kunnanhallitus on pyytänyt päätöksellään 11.12.2017 §274 palvelutuotannon jaostolta selvitystä seuraavasti:

"kehottaa vuosikorjaus-selvitysten osalta palvelutuotannon jaostoa selvittämään korjaushankkeiden toimeksiantojen, vastuiden määrittelyn ja sisäisen valvonnan ohjeiden noudattamisen. Selvityksessä tulee ottaa myös kantaa tarjousten ja toteutuneiden kustannusten väliseen erotukseen. Palvelutuotannon jaosto voi käyttää selvityksessä erityistilintarkastusta. Kunnanhallitus vastaa kokonaisvaltaisen sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan järjestämisestä sekä valvoo että sisäinen valvonta ja riskienhallinta toimenpannaan ohjeistuksen mukaisesti ja tuloksellisesti. Selvitys tuodaan kunnanhallitukselle tiedoksi kesäkuussa 2018."

Selvitys on tämän pöytäkirjan liitteenä.

Liite:
- selvitys

Ehdotus

Esittelijä

  • Anna-Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Palvelutuotannon jaosto päättää lähettää vastauksena kunnanhallitukselle liitteenä olevan selvityksen.

Päätös

Palvelutuotannon jaosto päätti keskustelun jälkeen päätösehdotuksen mukaisesti.