Palvelutuotannon jaosto, kokous 5.6.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Todettiin, että §43:n jälkeen käsitellään §46 ”Palvelutuotannon jaoston 1 osavuosikatsaus, käyttösuunnitelman toteutuminen 31.8.2018”, minkä jälkeen asiat käsitellään esityslistan mukaisesti.

Asiantuntijoina kokouksessa oli läsnä:                                                    

- toimitilapäällikkö Jarno Köykkä
- ylläpitopäällikkö Teuvo Martikainen
- controller Esa Lindell, § 46