Palvelutuotannon jaosto, kokous 5.6.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 44 Kirkkonummen kunnan sisäilmatilannekatsaus

KIRDno-2018-51

Valmistelija

  • Jarno Köykkä, toimitilapäällikkö, jarno.koykka@kirkkonummi.fi
  • Teuvo Martikainen, ylläpitopäällikkö, teuvo.martikainen@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kirkkonummen kunnan toimitilapäällikkö sekä rakennuskannan ylläpitopäällikkö esittelevät kokouksessa kunnan rakennuskannan sisäilmatilannetta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Anna-Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Kuntatekniikan toimialajohtaja:

Palvelutuotannon jaosto merkitsee tiedoksi rakennuskannan sisäilmatilanteen

Käsittely:

Keskustelun jälkeen jäsen Kim Åström esitti seuraavan evästyksen:
Palvelutuotannon jaosto kannustaa sivistystoimea selvittämään, miten vakavasti oireilevien opetus on mahdollista järjestää heille soveltuvissa tiloissa.

Puheenjohtaja totesi, että evästystä kannatettiin yksimielisesti.

Päätös

Palvelutuotannon jaosto päätti keskustelun jälkeen päätösehdotuksen mukaisesti.

Lisäksi jaosto kannusti evästyksenä sivistystoimea selvittämään, miten vakavasti oireilevien opetus on mahdollista järjestää heille soveltuvissa tiloissa.