Palvelutuotannon jaosto, kokous 5.6.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 49 Ilmoitusasioita tiedoksi

Valmistelija

  • Kia Forsell, hallintosihteeri, kia.forsell@kirkkonummi.fi

Perustelut

Viranhaltijapäätökset ovat luettavissa Kirkkonummen kunnan julkisessa tietoverkossa: http://kirkkonummi.cloudnc.fi/fi-​FI/Viranhaltijat

Hallintosäännön §23 mukaan kuntatekniikan lautakunnan alaisen viranomaisen sekä lautakunnan jaoston on ilmoitettava kuntatekniikan lautakunnalle tekemistään ottokelpoisista päätöksistä lukuun ottamatta hallintosäännön 30 ja 40 §:ssä mainittuja asioita tai sellaisia asioita tai asiaryhmiä,​ joista lautakunta on ilmoittanut,​ ettei se käytä otto-​oikeuttaan.

Seuraavissa hankintapäätöksissä on kuntatekniikan lautakunta päättänyt,​ että niiden sisältämiä,​ kuntalain 51 §:n nojalla käsiteltäväksi otettavia asioita ei oteta kuntatekniikan lautakunnan käsiteltäväksi:

Toimitilapäällikkö:

§ 10,​ Sjökullan oppimiskeskus,​ LMT 78. Lisä-​ ja muutostyön hinta 1.986,​16 eur.

§ 12,​ Pääkirjaston peruskorjaus-​ ja laajennushanke,​ lisä-​ ja muutostyö 1-​7. Kokonaishinta yhteensä 59.595,​81 eur (alv 0%).

§ 13,​ Hankintapäätös,​ rakennuskannan teknisen arvon määrittely. Kokonaishinta 16.600,​00 eur (alv 0%).

§ 14,​ Nissnikun koulu,​ pedagogiset ja uusien oppimisympäristöjen asiantuntijapalvelut. Kattohinta 21.600,​00 eur,​ laskutus toteutuneiden tuntien mukaan 120 eur/h.

§ 15,​ Maaperätutkimus. Hankinnan arvo 7.000,​00 eur (alv 0%).

§ 16,​ Maaperätutkimus. Hankinnan arvo 3.300,​00 eur (alv 0%).

§ 17,​  Pohjatutkimus. Hankinnan arvo 6.800,​00 eur (alv 0%).

Ylläpitopäällikkö:

§ 1 Patapesukoneen hankinta. hankinnan arvo 23.500,​00 eur (alv 0%).

Ehdotus

Esittelijä

  • Anna-Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Palvelutuotannon jaosto päättää merkitä em. ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Palvelutuotannon jaosto päätti ehdotuksen mukaisesti.