Palvelutuotannon jaosto, kokous 17.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Asiantuntijoina kokouksessa oli läsnä:                                                   

- toimitilapäällikkö Jarno Köykkä
- rakennuttamisinsinööri Hanne Nylund § 31
- Jari Kaukonen, konsultti WSP Finland Oy § 31