Palvelutuotannon jaosto, kokous 15.8.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 51 Pöytäkirjan tarkastaminen

Ehdotus

Esittelijä

  • Anna-Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Palvelutuotannon jaosto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan sähköisesti.

Pöytäkirja tarkastetaan tiistaina 21.8.2018 ja se asetetaan yleisesti nähtäville kunnan julkiseen tietoverkkoon keskiviikkona 22.8.2018.

Päätös

Palvelutuotannon jaosto valitsi tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Jerri Kämpe-Helleniuksen ja Kim Åströmin.

Pöytäkirja tarkastetaan tiistaina 21.8.2018 ja se asetetaan yleisesti nähtäville kunnan julkiseen tietoverkkoon keskiviikkona 22.8.2018.