Palvelutuotannon jaosto, kokous 15.8.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 50 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Todettiin, että asiantuntijoina kokouksessa oli läsnä:
- toimitilapäällikkö Jarno Köykkä
- ylläpitopäällikkö Teuvo Martikainen
- rakennuttamisinsinööri Hanne Nylund, § 53
- perusturvajohtaja Jaana Koskela, § 52