Palvelutuotannon jaosto, kokous 15.8.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 58 Ilmoitusasioita tiedoksi

Valmistelija

  • Kia Forsell, hallintosihteeri, kia.forsell@kirkkonummi.fi

Perustelut

Viranhaltijapäätökset ovat luettavissa Kirkkonummen kunnan julkisessa tietoverkossa: http://kirkkonummi.cloudnc.fi/fi-​FI/Viranhaltijat

Hallintosäännön §23 mukaan kuntatekniikan lautakunnan alaisen viranomaisen sekä lautakunnan jaoston on ilmoitettava kuntatekniikan lautakunnalle tekemistään ottokelpoisista päätöksistä lukuun ottamatta hallintosäännön 30 ja 40 §:ssä mainittuja asioita tai sellaisia asioita tai asiaryhmiä,​ joista lautakunta on ilmoittanut,​ ettei se käytä otto-​oikeuttaan.

Seuraavissa hankintapäätöksissä on kuntatekniikan lautakunta päättänyt,​ että niiden sisältämiä,​ kuntalain 51 §:n nojalla käsiteltäväksi otettavia asioita ei oteta kuntatekniikan lautakunnan käsiteltäväksi:

Kuntatekniikan toimialajohtaja:

§ 69,​ 06.06.2018,​ Veikkolan päiväkodin purku. Purku-​urakan hinta 69.500,​00 eur.
§ 70,​ 08.06.2018,​ Sjökullan avo-​ojan kunnostus ja käytöstä poistetun jätevesipuhdistamon jälkihoito. Kokonaishinta 68.000,​00 eur

Ylläpitopäällikkö:

§ 2,​ 04.06.2018,​ Patapesukoneen hankinta. Kokonaishinta 26.675,​00 eur (alv 0%).
§ 3,​ 07.06.2018,​ Veikkolan VSS-​tilan lisätyöt. Kattohinta 60.000,​00 eur (alv 0%).
§ 4,​ 14.06.2018,​ Kirkkonummen kunnatalon Kirkkonummi-​salin varavoimaselvitys. Kokonaishinta yhteensä n. 9.000,​00 eur (alv 0%).

Toimitilapäällikkö

§ 18,​ 14.06.2018,​ Pääkirjaston peruskorjaus-​ ja laajennushanke,​ lisä-​ ja muutostyöt 16,​ 17,​ 23 ja 24. Kokonaishinta yhteensä 58.152,​15 eur (alv 0 %).
§ 19,​ 14.06.2018,​ Pääkirjaston peruskorjaus-​ ja laajennushanke,​ lisä-​ ja muutostyöt 10,​ 12,​ 13,​ 14 ja 15. Kokonaishinta yhteensä 51.023,​89 eur (alv 0%).
§ 20,​ 14.06.2018,​ Pääkirjaston peruskorjaus-​ ja laajennushanke,​ lisätyö 9. Kokonaishinta 43.680,​00 eur (alv 0%).

Ehdotus

Esittelijä

  • Anna-Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Palvelutuotannon jaosto päättää merkitä em. ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Palvelutuotannon jaosto päätti keskustelun jälkeen päätösehdotuksen mukaisesti.