Palvelutuotannon jaosto, kokous 13.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä

  • Anna-Kaisa Kauppinen, Kuntatekniikan toimialajohtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Palvelutuotannon jaosto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan sähköisesti.

Pöytäkirja tarkastetaan tiistaina 19.9.2017 ja se asetetaan yleisesti nähtäville kunnan julkiseen tietoverkkoon keskiviikkona 20.9.2017.

Päätös

Palvelutuotannon jaosto valitsi tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Piia Aallonharjan ja Kim Åströmin.

Pöytäkirja tarkastetaan tiistaina 19.9.2017 ja se asetetaan yleisesti nähtäville kunnan julkiseen tietoverkkoon keskiviikkona 20.9.2017.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

_____