Palvelutuotannon jaosto, kokous 13.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Palvelutuotannon jaoston 2. osavuosikatsaus, käyttösuunnitelman toteutuminen 31.8.2017

KIRDno-2017-672

Valmistelija

  • Anna-Kaisa Kauppinen, Kuntatekniikan toimialajohtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Perustelut

 

Palvelutuotannon lautakunta päätti kokouksessaan 26.1.2017 § 3, että tilivelvolliset vastuuhenkilöt raportoivat lautakunnalle talousarvion ja tavoitteiden toteutumisesta kolme kertaa vuodessa, tilanteissa 30.4, 31.8., ja 31.12. Kunnan hallintosääntö ja toimielinrakenne on muuttunut 1.6.2017 ja kunnanhallitus päätti, että toimielinrakenteen muutoksen vuoksi 1. osavuosikatsaus esitettiin tilanteessa 31.5.2017, silloin voimassa olleen toimielinrakenteen mukaisesti. 1.6.2017 alkaen palvelutuotannon lautakunnan alaisuuteen kuuluneet tehtävät hoitaa kuntatekniikan lautakunta ja kuntatekniikan lautakunnan alaisuudessa toimiva palvelutuotannon jaosto sekä Kirkkonummen Vesi –liikelaitoksen johtokunta.


Kirjanpito elokuun osalta sulkeutuu vasta 15.9., mutta kokousaikataulujen vuoksi osavuosikatsaus esitellään jaostolle ennen kokousta käytettävissä olevilla tiedolla. Osavuosikatsausraportti ja esittelijän päätösehdotus lisätään pykälään ennen kokousta ja mahdolliset tekniset korjaukset suoritetaan 15.9 jälkeen.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Anna-Kaisa Kauppinen, Kuntatekniikan toimialajohtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Kuntatekniikan toimialajohtajan kokouksessa antama päätösehdotus:

Palvelutuotannon jaosto päättää:

1.
merkitä osavuosikatsauksen tilanne 31.8.2017 tiedoksi ja lähettää sen kuntatekniikan lautakunnalle ja edelleen kunnanhallitukselle.

2.
valtuuttaa kuntatekniikan johtajan tekemään mahdolliset tekniset korjaukset osavuosikatsaukseen.

Päätös

Palvelutuotannon jaosto päätti keskustelun jälkeen päätösehdotuksen mukaisesti.

Todettiin, että kuntatekniikan hallintopäällikkö Sirpa Salminen saapui tämän kokousasian käsittelyn alussa klo 21.25.

Tiedoksi

kuntatekniikan lautakunta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

_____