Palvelutuotannon jaosto, kokous 13.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ehdotus

Esittelijä

  • Anna-Kaisa Kauppinen, Kuntatekniikan toimialajohtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokouksessa oli asiantuntijoina läsnä:
- Sirpa Salminen, hallintopäällikkö, §§ 22,23 ja 24
- Jarno Köykkä, rakennuttamispäällikkö
- Hanne Nylund, rakennuttamisinsinööri, § 19
- Kai Kalima, rakennuttajakonsultti, § 19
- Ari Harinen, kunnanvaltuuston 1. varapuheenjohtaja
- Anders Adlercreutz, kunnanvaltuuston puheenjohtaja, § 19


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

_____