Palvelutuotannon jaosto, kokous 13.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Ilmoitusasioita tiedoksi

Valmistelija

  • Kia Forsell, Hallintosihteeri, kia.forsell@kirkkonummi.fi

Perustelut

Viranhaltijapäätökset ovat luettavissa Kirkkonummen kunnan julkisessa tietoverkossa: http://kirkkonummi.cloudnc.fi/fi-FI/Viranhaltijat

Hallintosäännön §23 mukaan kuntatekniikan lautakunnan alaisen viranomaisen sekä lautakunnan jaoston on ilmoitettava
kuntatekniikan lautakunnalle tekemistään ottokelpoisista päätöksistä lukuun ottamatta hallintosäännön 30 ja 40 §:ssä mainittuja asioita tai sellaisia asioita tai asiaryhmiä, joista lautakunta on ilmoittanut, ettei se käytä otto-oikeuttaan.

Seuraavat hankintapäätökset on kuntatekniikan lautakunta päättänyt, että niiden sisältämiä, kuntalain 51 §:n nojalla käsiteltäväksi otettavia asioita ei oteta kuntatekniikan lautakunnan käsiteltäväksi:

Rakennuttamispäällikkö:
§ 23 Sjökullan oppimiskeskus, C-rak lisä- ja muutostyöt 47a, 58, 50a, 49a, 48a, 46a, 39a ja 33a, 2.6.2017
§ 22 Sjökullan oppimiskeskus, C-rak lisä- ja muutostyöt 22, 30, 44, 62, 63, 64a ja 65, 2.6.2017
§ 1 Kirkkonummen pääkirjaston viemärisaneeraustyöt, 13.6.2017
§ 2 Kantvikin päiväkoti, lisä- ja muutostyöt, 1b, 5, 7, 15, 18, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 34a 35, 36, 37 ja 39, 27.6.2017
§ 3 Sjökullan oppimiskeskus, lisä- ja muutostyöt, 29.6.2017
§ 4 Sjökullan oppismiskeskus, lisä- ja muutostyöt, 3.7.2017
§ 5 Jokirinteen oppimiskeskus, rakennuttaminen, juristin palvelut, 5.7.2017
§ 6 Asuntotoimen Koki-laajennus, hankinta 10.7.2017
§ 7 Kantvikin päiväkoti, lisä- ja muutostyöt, 31, 33, 41, 47A, 48, 50 ja 54, 9.8.2017

Muut ilmoitusasiat:

Kunnan kiinteistöissä tehdyt oirekyselyt.

Ehdotus

Esittelijä

  • Anna-Kaisa Kauppinen, Kuntatekniikan toimialajohtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Palvelutuotannon jaosto päättää merkitä merkitä em. päätökset ja asian tiedoksi.

Käsittely:

Rakennuttamispäällikkö Jarno Köykkä esitteli palvelutuotannon jaostolle kunnan kiinteistöossä tehtyjen oirekyselyiden tulokset.

Päätös

Palvelutuotannon jaosto päätti päätösehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

_____