Palvelutuotannon jaosto, kokous 1.3.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Palvelutuotannon jaoston ylimääräinen kokous

KIRDno-2017-322

Valmistelija

  • Kia Forsell, hallintosihteeri, kia.forsell@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kunnan hallintosäännön 18 luvun pykälissä 158 - 184 säädetään kokousmenettelystä. Hallintosäännön 162 §:n mukaan kunnan toimielimen kokoukset pidetään toimielimen päättämänä aikana ja päättämässä paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä.

Palvelutuotannon jaosto on 1.11.2017 § 35 päättänyt jaoston kokouspäivät alkuvuodelle 2018 sekä niihin liittyvistä määräyksistä. Kevään kokouspäivät ovat 1.3, 10.4, 3.5 ja 5.6.

Ehdotus

Esittelijä

  • Tero Luomajärvi, kunnanarkkitehti, tero.luomajarvi@kirkkonummi.fi

Palvelutuotannon jaosto päättää:

1.
pitää ylimääräisen kokouksen 17.4.2018 klo 17.00, kokouspaikkana kunnantalon kokoushuone Ervast, Ervastintie 2, Kirkkonummi.

2.
tutustua kunnan etelä-Kirkkonummella sijaitseviin ajankohtaisiin rakennus- ja korjauskohteisiin keskiviikkona 16.5 2018 klo 16.00 alkaen.

Päätös

Palvelutuotannon jaosto päätti päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

kielenkääntäjät