Palvelutuotannon jaosto, kokous 1.3.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Asiantuntijoina kokouksessa oli läsnä:                                                    

- toimitilapäällikkö Jarno Köykkä
- rakennuttamisinsinööri Hanne Nylund, § 19
- arkkitehdit Katrin Männik ja Margus Paut, Projekt Kuubis OÜ, § 19