Nuorisovaltuusto, kokous 8.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 Springfest 2018

KIRDno-2017-974

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Nuorisovaltuusto nimesi toimintasuunnittelupäivässä tapahtumatoimikunnan, jonka kutsuu koolle nuorisovaltuutettu Arttu Leskinen.

Ehdotus

Kuullaan tapahtumatoimikunnan ajankohtaiset asiat.

Päätös

Kuultiin toimikunnan ajankohtaiset asiat:

  • Toimikuntaan kuuluu: Emma Alppi, Arttu Leskinen, Saga Lavi ja Aapo Saranpää
  • Kokoontumisaika päätetään ryhmän kesken myöhemmin.
  • Tapahtuma on perjantaina 11.5. ja se toteutetaan yhteistyössä nuoriso- ja liikuntapalveluiden kanssa.

 

Perustelut

Nuorisovaltuusto nimesi toimintasuunnittelupäivässä tapahtumatoimikunnan,​ jonka kutsuu koolle nuorisovaltuutettu Arttu Leskinen.

Ehdotus

Kuullaan tapahtumatoimikunnan ajankohtaiset asiat.

Päätös

Kuultiin toimikunnan ajankohtaiset asiat:

  • 11.5.2018 perjantaina Kirkkonummen nuorisovaltuusto järjestää yhteistyössä nuoriso- ja liikuntapalveluiden kanssa tapahtuman, jonka ideana on tavoittaa kirkkonummelaisia nuoria ja lisätä nuorisovaltuuston näkyvyyttä. Tapahtuma on kaikille avoin, ilmainen ja päihteetön. Tarkoituksena on järjestää kirkkonummelaisille nuorille ilmaistapahtuma, jossa on vetävä esiintyjä.
  • Tapahtuma järjestetään Kirkkonummen keskustan väestönsuojassa "Pommarissa".
  • Tapahtumaan on pyydetty erinäisiä nuoria kiinostavia artisteja.
  • Nuorisovaltuuston määritti esiintyjäpalkkion budjetiksi 3000€.
  • Kaikki nuorisovaltuutetut ovat mukana tapahtuman käytännönjärjestelyissä 11.5.
  • Tapahtumatoimikunta koordinoi muita tehtäviä ennen tapahtumaa (esim. markkinointi)

 

 

 

Perustelut

Nuorisovaltuusto nimesi toimintasuunnittelupäivässä tapahtumatoimikunnan,​ jonka kutsuu koolle nuorisovaltuutettu Arttu Leskinen.

Ehdotus

Kuullaan tapahtumatoimikunnan ajankohtaiset asiat.

- Springfest 2018 / The Springfest 2018 järjestetään 11.5. klo 17:30-21:00. Kirkkonummen väestönsuojassa "Pommarissa" yhteistyössä Kirkkonummen nuoriso- ja liikuntapalveluiden kanssa.

- Esiintyjinä Lucas ja Flamas Crew

- Tapahtuman kokonaisbudjetti on n. 3000 €.

- Kaikki nuorisovaltuutetut ovat mukana tapahtuman järjestelyissä.

Päätös

Kuultiin toimikunnan ajankohtaiset asiat:

Springfest -tapahtuman suunittelu ja valmistelun sujuu hyvin.

Nuorisovaltuusto päätti tapahtuman kokonaisbudjetiksi yhteensä 3000€. Tämä summa sisältää esiintyjät, bäkkäritarjoilun, tekniikan ja muut kulut.