Nuorisovaltuusto, kokous 8.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 30 Pöytäkirjan tarkastus ja tarkastajien valinta

Ehdotus

Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa,​ jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Akseli Jokinen ja Onni Virtanen.
Todettiin, että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarpeen tullen myös ääntenlaskijoina.

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti tiistaihin 15.5. mennessä ja se allekirjoitetaan esimerkiksi seuraavassa kokouksessa. Pöytäkirja on nähtävillä keskiviikkona 16.5. kunnan verkkosivuilla.