Nuorisovaltuusto, kokous 8.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 36 Nuorisovaltuuston esittelyvideo

KIRDno-2017-974

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Nuorisovaltuusto nimesi toimintasuunnittelupäivässään esittelyvideotoimikunnan, jonka kutsuu koolle nuorisovaltuutettu Emma Alppi. Esittelyvideo toteutetaan kevään aikana.

Ehdotus

Kuullaan esittelyvideotoimikunnan ajankohtaiset asiat.

Päätös

Kuultiin toimikunnan ajankohtaiset asiat:

  • Nuorisovaltuuston esittelyvideotoimikunta kokoontui 9.3.
  • Päätetään whatsappissa yhteinen kuvauspäivä, joka olisi huhtikuussa
  • Akseli Kiviniemi kuvaaja
  • Emma ja Aapo ohjaajat ja käsikirjoittajat
  • kamera Mimmiltä/Akselilta
  • ideana kuvata video nuorisovaltuuston toiminnasta kunnantalolla
  • Mimmi selvittää voiko kunnantalolla kuvata lauantaisin tai sunnuntaisin

Perustelut

Nuorisovaltuusto nimesi toimintasuunnittelupäivässään esittelyvideotoimikunnan, jonka kutsuu koolle nuorisovaltuutettu Emma Alppi. Esittelyvideo toteutetaan kevään aikana.

Ehdotus

Kuullaan esittelyvideotoimikunnan ajankohtaiset asiat.

Päätös

Kuultiin toimikunnan ajankohtaiset asiat:

- Esittelyvideoiden osien kuvaamisesta on sovittu lautakuntien sihteerien kanssa. Pian päästään toivottavasti kuvaamaan.