Nuorisovaltuusto, kokous 8.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 33 Nuorisovaltuuston edustajan valinta kunnanvaltuuston 14.5.2018 kokoukseen

KIRDno-2017-1287

Perustelut

Kirkkonummen kunnan hallintosäännön 129 § mukaisesti nuorisovaltuusto,​ vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto voi nimetä valtuuston kokoukseen edustajansa,​ jolla on läsnäolo-​ ja puheoikeus.

Nuorisovaltuuston,​ vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston edustajalla ei kuitenkaan ole läsnäolo-​oikeutta valtuuston suljetussa kokouksessa.
 

Kunnanvaltuuston seuraava kokous on 14.5.2018.

Ehdotus

Valitaan nuorisovaltuuston edustaja kunnanvaltuuston 14.5.2018 kokoukseen.

Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Kirkkonummen nuorisovaltuuston edustajaksi kunnanvaltuuston 14.5.2018 kokoukseen valittiin Jami Nerg.


Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.