Nuorisovaltuusto, kokous 8.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 37 Ilmoitusasiat

Ehdotus

Nuorisovaltuusto päättää merkitä tiedoksi ilmoitusasiat,​ sekä kuulla edustajien raportit tapahtumista.

Päätös

Nuorisovaltuusto merkitsi tiedoksi ilmoitusasiat:

  1. Nuorisovaltuuston puheenjohtaja osallistui vanhusneuvoston kokoukseen 12.4. Vanhusneuvosto toivoi, että nuorisovaltuuston jäsenet voisivat lähteä avustamaan ikäihmisiä älypuhelimien, tablettien ja tietokoneiden käytössä. Kokouksessa keskusteltiin asiasta ja päädyttiin siihen, että nuorisovaltuusto voi auttaa keräämään joukn motivoituneita ja innokkaita nuoria auttamaan ikäihmisiä digilaitteiden käytössä, mutta nuorisovaltuutetut itse eivät pysty sitoutumaan kyseiseen toimintaan.
  2. Nuorisovaltuuston puheenjohtaja osallistui 20.4. Turvallinen koulutie -hankkeen ideapajaa, johon osallistui n. 40 edustajaa Kirkkonummen kouluista ja oppilaitoksista.
  3. Saga Lavi ja Arttu Leskinen osallistuivat 24.4. Kirkkonummen kulttuurifoorumin loppukeskustelupaneeliin. Paneelin yhteenveto oli, että tarvitaan enemmän yhteistä keskustelua, suunnittelua, mutta myös yhteistoimintaa, jotta kulttuurin tekemistä voidaan edistää ja tukea entistä tehokkaammin Kirkkonummella. Toiveena oli kulttuuritalo, jossa voisi pitää musiikki- ja taidetapahtumia.
  4. Kirkkonummen nuorisovaltuusto on pyydetty mukaan Allianssin Nuorelle turvallinen yhteisö -projektin tiedonkeruuseen. Fokusryhmähaastattelu järjestetään Kunnantalolla ke 23.5. klo 15.00. Haastattelu ei edellytä valmistautumista ja haastattelumateriaali käsitellään anonyymisti.
  5. Uudenmaan maakunnallisen nuorisovaltuuston seuraava kokous on 9.5. Kumpikaan Kirkkonummen edustajista ei pääse paikalle. Artulle voi ilmottautua, jos pääset mukaan.
  6. Nuvalle on perustettu Trellotaulu, jossa seurataan työnalla olevia asioita. Kutsu Trello-sovellukseen on tullut sähköpostiin.
  7. Nuorisovaltuuston seuraava kokous on tiistaina 12.6.2018
  8. Nuorisovaltuusto kerää kouluvierailuilla ja tapahtumissa nuorilta allekirjoituksia aloitteeseen, jossa vaaditaan kunnalta lisää kesätyöpaikkoja nuorille kesäksi 2019.