Nuorisovaltuusto, kokous 7.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 35 Pöytäkirjan tarkastus ja tarkastajien valinta

Ehdotus

Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kaisa Klippi ja Akseli Jokinen.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.