Nuorisovaltuusto, kokous 7.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 40 Osaamista osallisuuteen -hankkeen ajankohtaiset asiat

KIRDno-2017-974

Perustelut

Kirkkonummen nuorisovaltuusto osallistuu Kuuma-kuntien yhteiseen Osaamista osallisuuteen -hankkeeseen. Hanketta koordinoi Kerava.

 

Ehdotus

Kuullaan ajankohtaiset asiat hankkeeseen liittyen.

Osallisuus-seminaari järjestetään torstaina 23.5. klo 16-20 Keravan Lukiolla.
Nuorisovaltuutetut osallistuvat seminaariin. Ilmoittautuminen tapahtumaan on käynnissä. Tapahtumaan on tarkoitus järjestää yhteiskuljetus, nuorisovaltuuston toimintakoordinaattori vastaa kuljetuksen järjestelyistä yhdessä hanketta koordinoivan Keravan kanssa.

Päätös

Nuorisovaltuusto kuuli "osaamista osallisuuteen" hankkeen ajankohtaiset asiat. 


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.