Nuorisovaltuusto, kokous 7.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 37 Nuorisovaltuuston edustajien raportit kunnan toimielimien kokouksista

KIRDno-2017-974

Perustelut

Nuorisovaltuusto valitsi 31.10.2017 kokouksessaan (§4, §5, §6, §7 ja §8), sekä 2.10.2018 kokouksessaan (§59) edustajat ja varaedustajat lautakuntiin ja jaostoihin nuorisovaltuuston kaudeksi 31.12.2019 saakka.

Kuntatekniikan lautakunnassa nuorisovaltuuston edustaja on Akseli Kiviniemi ja varaedustaja Arttu Leskinen.
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnassa nuorisovaltuuston edustaja on Onni Virtanen ja varaedustaja Akseli Jokinen.
Ruotsinkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaostossa nuorisovaltuuston edustaja on Vivi Lehtonen ja varaedustaja Rasmus Lundell.
Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaostossa nuorisovaltuuston edustaja on Arttu Leskinen ja varaedustaja Kaisa Klippi.
Vapaa-aikajaostossa nuorisovaltuuston edustaja on Aapo Saranpää ja varaedustaja Ville Nenonen.

Ehdotus

Kuullaan nuorisovaltuuston edustajien raportit kunnan toimielimien kokouksista.

Päätös

Kuntatekniikan lautakunnan kokouksessa oli Arttu Leskinen.

Sivistys ja vapaa-aika lautakunnan kokouksessa oli Akseli Jokinen

 


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.