Nuorisovaltuusto, kokous 7.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Perustelut

Nuorisovaltuuston toimintasäännön §6 mukaan kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille kokoukseen kutsuttaville vähintään viikkoa ennen kokouksen ajankohtaa nuorisovaltuuston päättämällä tavalla. Nuorisovaltuuston toimintasäännön §6 mukaan nuorisovaltuuston kokous on päätösvaltainen, kun paikalla on yli 1/2 jäsenistä.

Ehdotus

Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Paikalla oli yli puolet nuorisovaltuuston jäsenistä.

Pykälä 36 tarkastettiin kokouksessa.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.