Nuorisovaltuusto, kokous 27.2.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Tapahtuma keväällä 2018

KIRDno-2017-974

Perustelut

Nuorisovaltuusto nimesi toimintasuunnittelupäivässä tapahtumatoimikunnan, jonka kutsuu koolle nuorisovaltuutettu Arttu Leskinen.

Ehdotus

Kuullaan tapahtumatoimikunnan ajankohtaiset asiat.

Päätös

Kuultiin toimikunnan ajankohtaiset asiat:

  • Toimikuntaan kuuluu: Emma Alppi, Arttu Leskinen, Saga Lavi ja Aapo Saranpää
  • Kokoontumisaika päätetään ryhmän kesken myöhemmin.
  • Tapahtuma on perjantaina 11.5. ja se toteutetaan yhteistyössä nuoriso- ja liikuntapalveluiden kanssa.

 


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.