Nuorisovaltuusto, kokous 27.2.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 14 Nuorisovaltuuston toimintasuunnitelma vuodelle 2018

KIRDno-2017-974

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Nuorisovaltuuston puheenjohtajisto on valmistellut pohjan nuorisovaltuuston toimintasuunnitelmasta.

Toimintasuunnitelma tehdään valmiiksi nuorisovaltuuston yhteisessä toiminnansuunnittelupäivässä lauantaina 3.2.2018

 

Ehdotus

Hyväksytään esitys.

Päätös

Nuorisovaltuusto päätti ehdotuksen mukaisesti.

Perustelut

Nuorisovaltuuston puheenjohtajisto on päivittänyt nuorisovaltuuston toimintasuunnitelman vuodelle 2018 nuorisovaltuuston toimintasuunnittelupäivän (3.2.2018) pohjalta.

Ehdotus

Hyväksytään esitys.

Päätös

Nuorisovaltuusto päätti ehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.