Nuorisovaltuusto, kokous 27.2.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Nuorisovaltuuston kouluvierailut keväällä 2018

KIRDno-2017-974

Perustelut

Nuorisovaltuusto nimesi toimintasuunnittelupäivässä kouluvierailuesitystoimikunnan, jonka kutsuu koolle Saga Lavi. Toimikunnan tarkoituksena on valmistella esitys nuorisovaltuustosta, joka näytetään kouluvierailujen yhteydessä.

Ehdotus

Kuullaan kouluvieralusesitystoimikunnan ajankohtaiset asiat.

Päätös

Kuultiin toimikunnan ajankohtaiset asiat:

 • Kouluvierailuesitystoimikunta kokoontuu ensi viikolla.
 • Sovittiin esittelijät kouluvierailuille:
  • Kaisa Klippi, Emma Alppi ja Akseli Kiviniemi Omniaan Kirkkonummen toimipisteeseen ja Porkkalan lukioon.
  • Arttu Leskinen ja Saga Lavi Kirkkoharjun koululle.
  • Aapo Saranpää ja Onni Virtanen Nissnikun koululle
  • Alexandra Obrey ja Rasmus Lundell Winelskan koululle (ja Gymnasiumiin).
  • Akseli Jokinen ja Ville Nenonen Veikkolan koululle.
  • Jami Nerg ja Saku Hiippala Papinmäen koululle.
 • Kouluvierailut pidetään huhtikuussa.
 • Mimmi sopii koulujen kanssa ajankohdat kouluvierailuille ja välittää viestin eteenpäin kunkin koulun esittelijälle.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.