Nuorisovaltuusto, kokous 27.2.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 15 Nuorisovaltuuston esittelyvideo

KIRDno-2017-974

Perustelut

Nuorisovaltuusto nimesi toimintasuunnittelupäivässään esittelyvideotoimikunnan, jonka kutsuu koolle nuorisovaltuutettu Emma Alppi. Esittelyvideo toteutetaan kevään aikana.

Ehdotus

Kuullaan esittelyvideotoimikunnan ajankohtaiset asiat.

Päätös

Kuultiin toimikunnan ajankohtaiset asiat:

  • Esittelyvideotoimikunnan kokous on 9.3. Emma infoaa lisää paikasta ja ajasta.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.