Nuorisovaltuusto, kokous 27.2.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 12 Nuorisovaltuuston edustajien raportit kunnan toimielimien kokouksista

KIRDno-2017-974

Perustelut

Nuorisovaltuusto valitsi 31.10.2017 kokouksessaan (§4, §5, §6, §7 ja §8) edustajat ja varaedustajat lautakuntiin ja jaostoihin nuorisovaltuuston kaudeksi 31.12.2019 saakka.

Kuntatekniikan lautakunnassa nuorisovaltuuston edustaja on Akseli Kiviniemi ja varaedustaja Arttu Leskinen.
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnassa nuorisovaltuuston edustaja on Onni Virtanen ja varaedustaja Akseli Jokinen.
Ruotsinkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaostossa nuorisovaltuuston edustaja on Alexandra Obrey ja varaedustaja Rasmus Lundell.
Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaostossa nuorisovaltuuston edustaja on Arttu Leskinen ja varaedustaja Kaisa Klippi.
Vapaa-aikajaostossa nuorisovaltuuston edustaja on Aapo Saranpää ja varaedustaja Ville Nenonen.

Ehdotus

Kuullaan nuorisovaltuuston edustajien raportit kunnan toimielimien kokouksista.

Päätös

Kuultiin nuorisovaltuuston edustajien raportit kunnan toimielimien kokouksista.

Akseli Kiviniemi oli kuntatekniikan lautakunnan kokouksessa.
Akseli Jokinen oli sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan kokouksessa.
Edustajaa ei ollut ruotsinkielisen varhaiskasvatus- ja opetusjaoston kokouksessa.
Kaisa Klippi oli suomenkielisen varhaiskasvatus- ja opetusjaoston kokouksessa.
Aapo Saranpää oli vapaa-aikajaoston kokouksessa.

 

Tässä kohdassa keskustelua herätti:

  • Tolsan seisakkeen lähelle asemakaava.
  • Enemmän huomiota kunnan metsän hoitoon.
  • JAMIX MENU sovellus
  • Gesterbyn ala-asteelle on tuotu parakkeja sisäilma/tila ongelmien takia.
  • Urheilustipendit
  • Kiinteisösalkutus

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.