Nuorisovaltuusto, kokous 27.2.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Nuorisovaltuuston edustajan valinta kunnanvaltuuston 5.3.2018 kokoukseen

KIRDno-2017-1287

Valmistelija

  • Martta-Liisa Kosonen, martta-liisa.kosonen@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kirkkonummen kunnan hallintosäännön 129 § mukaisesti nuorisovaltuusto,​ vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto voi nimetä valtuuston kokoukseen edustajansa,​ jolla on läsnäolo-​ ja puheoikeus.
Nuorisovaltuuston,​ vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston edustajalla ei kuitenkaan ole läsnäolo-​oikeutta valtuuston suljetussa kokouksessa.
 

Kunnanvaltuuston seuraava kokous on 5.3.2018.

Ehdotus

Valitaan nuorisovaltuuston edustaja kunnanvaltuuston 5.3.2018 kokoukseen.

Päätös

Kirkkonummen nuorisovaltuuston edustajaksi kunnanvaltuuston 5.3.2018 kokoukseen valittiin Arttu Leskinen.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.