Nuorisovaltuusto, kokous 26.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Pöytäkirjan tarkastus ja tarkastajien valinta

Ehdotus

Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Rasmus Lundell ja Kaisa Klippi.


Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti tiistaihin 5.3.2019 mennessä ja se allekirjoitetaan esimerkiksi seuraavassa kokouksessa. Pöytäkirja on nähtävillä keskiviikkona 6.3.2019 kunnan verkkosivuilla.